Bezpieczna wspinaczka – kursy oraz sprzęt

autor:

Militaria i Sport

Współczesna technika wspinania rodziła się półtora wieku temu na ścianie najczęściej, nachylonych pod kątem 60- 70 stopni. Kłopot wejścia w górę po stromej skale dawni wspinacze likwidowali sposobem prostym oraz czynnym, naśladując na ogół bezwiednie, wkraczanie po wspartej o ścianie drabinie. Ta naturalna technika ruchu stała się następnie kanonem i żelazną zasadą edukowania wspinaczki. W klasycznym podręczniku alpinizmu wolno na przykład zobaczyć zdjęcie francuskiego mistrza skały, jaki demonstruje dobry sposób przejścia skalnej ścianki oczywiście na drabinie. Chodziło tutaj wtenczas o to, aby wspinacz przemieszczał ciało wysiłkami mięśni nóg, przy minimalnym wkładzie pracy kończyn górnych oraz obręczy barkowej – wypróbuj wspinaczka warszawa. Za najlepsza lokalizację ciała w ścianie uznano normalną postawę stojącą a wzorem techniki było tzw. spacerowanie po skale jak po chodniku. W dzisiejszych czasach wspinacze wolą ściany co najmie pionowe.

A wspinaczka stała się bardziej siłowa oraz wymaga większych zręczności akrobatycznych. W klasycznym przechwycie, transportowanie kojarzyło się zwłaszcza z zmiana położenia. Do podstawowych technik ruchu jesteśmy w stanie zakwalifikować: chwyt, chwyt skalny, stopień. Chwyt jest to miejsce dotknięcia ścian ręką. Chwyt skalny jest ta cząstką przestrzeni ściany, jaka służy lub może służyć jako punkt podparcia dla dłoni wspinacza. Znamionują go cztery parametry: kształt, wielkość, nachylenie powierzchni pracującej, rozstawienie. Wspinacz zazwyczaj łapie chwyt nad głową żeby zrealizować tak zwane ściągniecie.

Czasami jednakże wygodniej bywa chwyt pchnąć, ustawiając rękę w pozycji wyporu czy też rozporu. Układ palców i dłonie na chwycie i kierunek ustawienia przedramienia względem przestrzeni ściany, pozwalają wyróżnić cztery fundamentalne rodzaje sposobów chwytania: chwyt prosty, ścisk, klinowanie, chwyt pionowy. Metoda zagospodarowania chwytu zależy od jego położenia względem ciała wspinacza i kierunku ustawienia i nachylenia przestrzeni chwytu, inaczej w które ten pracuje. Stopień to miejsce dotknięcia ściany stopą. Wspinacze na sporych płaskich stopniach ustawiają stopy czubkiem do ściany, lekko rozchylone na zewnątrz.

Dodaj komentarz