Czy kasa fiskalna będzie niezbędna?

autor:

Finanse

Stworzone na przestrzeni wieków zasady skarbowe są formą zaleceń zgodnych z teoriami ekonomii i kapitałów, z którymi muszą się liczyć parlamenty lub partie polityczne. Zarys początkowych zasad fiskalnych wprowadził Adam Smith. Przejrzysta i klarowna formuła podatku opierająca się na pewności, dogodności, taniości oraz równość w dziewiętnastym wieku została poddana modyfikacjom. Wprowadzone wówczas zmiany i udoskonalenia zasad fiskalnych autorstwa Adolfa Wagnera do dzisiaj pozostał w nieomalże niezmienionej postaci.

Wśród ostatecznych zasad odnoszących się do płatności podatki, godną naświetlenia jest ta, jaka sprowadza się do ekonomicznego aspektu zapłaty obowiązujących należności w stosunku do państwa. Zgodnie z jej maksymami, podatki w żadnym wypadku nie powinny pomniejszać majątku podatnika. Świadczy to, że płatności na rzecz państwa powinny być pokrywane jedynie ze środków bieżących – wspomóc mają drukarka fiskalna. Inną kluczową zasadą podatkową jest reguła sprawiedliwości uwzględniająca powszechny obowiązek płacenia podatków. Pozostałe dwie, to zasada techniczna oraz zasada fiskalna.

Opłaty podatkowe zasilające budżety samorządów i państwa odgrywają szereg znaczących funkcji. Jedną z najistotniejszych jest funkcja skarbowa, która jest nadrzędnym źródłem dochodów budżetowych. Historia istnienia funkcji skarbowej sięga czasów najdawniejszych oraz w dalszym ciągu odgrywa decydującą rolę w procesie harmonijnego funkcjonowania narządów państwowych. Kolejną niezwykle ważną funkcją podatki jest stymulacyjność. Przedsięwzięcia stymulacyjne prowadzone przez rząd drogą fiskalną pozwalają na przyspieszenie, lub ewentualnie ewentualnie wstrzymanie aktywności biznesmenów na wskazanych szczeblach drabiny przemysłowej.

Procesy tego rodzaju dokonywane są na drodze podwyższania podatków w przypadku próby zniechęcenia korporacji, bądź przez wprowadzenie ulg i zwolnień podatkowych, kiedy państwu zależy na rozwojowi określonej gałęzi przemysłu. Podatki spełniają także funkcję informacyjną, jaka zezwala na określenie czy dane procesy gospodarcze przebiegają trafnie, czy również występują w ich przypadku jakieś niedoskonałości. Informacyjny charakter opłat podatkowych przejawia się również w ukazywaniu przemian ustrojowych w obrębie państwa.

Dodaj komentarz