Imponującej jakości separatory substancji ropopochodnych

autor:

Przemysł

Imponującej jakości separatory substancji ropopochodnych wytwarza firma Ekoivent. Są to trwałe oraz niezawodne maszyny, jakie sprawdzają się w wielu okolicznościach. Na przykład, w sytuacji oczyszczania ścieków z myjni samochodowych albo w wyczyszczeniu zaolejonych ścieków deszczowych z parkingów. Innowacyjne urządzenia przepływowe zasilane są dopływem grawitacyjnym, a kiedy jest niezbędne pompowanie wody to tworzy się pompownię z separatorem. Zasada działania separatorów substancji ropopochodnych zaznaczona jest na witrynie.

Każdy produkt jakim jest separator substancji ropopochodnych jest opisany, a gdy kupujący chce zdobyć więcej wiadomości, to może skontaktować się z obsługą klienta. Głównym zadaniem separatorów jest oddzielenie substancji ropopochodnych od wody przed wpłynięciem do kanalizacji. Oczyszczanie odbywa się z zastosowaniem procesu koalescencji i rozdziału ciał stałych. W efekcie przepływania ścieków przez specjalnie dobrane wkłady koalescencyjne drobiny olejowe łączą się w duże skupiska.

Dojdzie wówczas do flotacji substancji ropopochodnych oraz zgromadzenia się na powierzchni zwierciadła wody. Oczyszczony strumień poprzez zasyfonowany kanał odpływa z urządzenia. Separatory zapobiegają zanieczyszczeniu zbiornika, bo po przekraczaniu ustalonego odgórnie poziomu gęstości automatycznie zamknie się w nich odpływ nominalny. Stopień oczyszczania ścieku przy przepływie nominalnym jest dopasowany do wymogów specyfikacji technicznej PN – EN 858, a także z bieżącymi przepisami prawa.

Dlatego klienci nie muszą się martwić i śmiało mogą zainwestować w to urządzenie. Modeli separatorów jest parę, co znaczy, że zainteresowany ma możliwość wybrać taki, jaki spełnia jego oczekiwania powiązane z użytkowaniem. Niektóre z nich mają by – pass, co podnosi przepustowość nominalną. Oznacza to, że w przypadku mocnych opadów deszczu pierwsza fala wód opadowych spłukuje powierzchnie zajęte olejem i jest ona natychmiast oczyszczana w separatorze. Z kolei pozostała część wód po spiętrzeniu ukierunkowana jest bezpośrednio do odbiornika, omijając separator. Takie modele przeznaczone są jedynie do kanalizacji opadowej.

Dodaj komentarz