Kategorie środków przeciwpożarowych

autor:

Usługi

Bez sprzętów, jakim jest ekwipunek gaśniczy niemożliwe byłoby ugaszenie jakiegokolwiek pożaru z tego też względu są one wymagane przy każdej akcji ratunkowej. Najistotniejsza jest tutaj hydronetka, inaczej zbiornik posiadający pompkę na końcu, której mieści się wężyk prątniczkowy. Zbiornik ten charakteryzuje się objętością dziesięciu litrów, zaś optymalna zdolność produkcyjna zainstalowanej tu pompki sięga dziesięciu litrów na minutę. Niezbytecznym ekwipunkiem gaśniczym jest też gaśnica, która zamknięta jest w malutkim zbiorniku, zaś w sytuacji zagrożenia wyrzucana jest z niego w kierunku ognia. Teraz spotyka się dużo typów gaśnic, zaś najpowszechniejszymi są gaśnice pianowe, gaśnice śniegowe, gaśnice halonowe oraz gaśnice proszkowe.

Istotnymi środkami gaśniczymi są też agregaty gaśnicze, jakie w swoim wnętrzu zawierają niezmiernie dużo środków gaśniczych. Agregaty obsługiwane są przez dwie osoby, bo jest to potrzebny sposób ich uruchomienia. Minionym specyfikiem są koce gaśnicze, jakie utworzone są z tkaniny niepalnej oraz izolują dostęp tlenu do ognia. Bardzo istotnym zagadnieniem, któremu mnóstwo miejsca poświęcają przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego jest diagnostyka zagrożenia wybuchem – uprzejmie zapraszamy na https://bariery-ogniowe.pl/. Z tego również względu powinna być ona dokonana we wszystkich obiektach, w których odbywają się procesy technologiczne. Istotne jest to, dlatego, że używa się tu materiałów, które niejednokrotnie mają charakter grożący wybuchem.

Ocena zagrożenia wybuchem w głównej mierze polega na wskazaniu stref największego zagrożenia, a również sprawdzenie, które czynniki i materiały w największym stopniu mogą zainicjować zapłon. W największym stopniu na ryzyko wystąpienia pożaru narażone są obiekty, gdzie mieści się mieszanina wybuchowa charakteryzująca się wysokim ciśnieniem. Decyzję o wskazaniu tych miejsc podejmuje z reguły człowiek decydujący o procesie technologicznym. Można wyróżnić kilka stref zagrożenia. Najmniejszą strefę ryzyka definiuje się mianem zero, zaś największą jest strefa dwadzieścia dwa, gdzie wybuch pożaru jest w najwyższym stopniu dopuszczalny. Te strefy warto określić we wszystkich zakładach produkcyjnych.

Dodaj komentarz