Rejestracja oraz tłumaczenia dokumentów samochodu

autor:

Biznes

Wielu z nas preferuje zakup wozu używanego, lecz jednocześnie w należytym stanie oraz o wiele tańszego aniżeli pojazd z gustownego salonu. Decydując się na taką formę nabycia auta powinniśmy mieć świadomość, iż nie ciąży na nas obowiązek pokrycia kosztów podatków, zaległego państwu. Wynika to stąd, iż komis automobilowy zobligowany jest do uiszczania ryczałtu oraz jest najczęściej postacią fizyczną, będącą płatnikiem podatku od towaru i usług.

Chodzi tutaj o słynny podatek VAT. Jeśli dokonujemy zakupu samochodu u takiego oczywiście ludzie biznesu, należy zwrócić uwagę, by w umowie zakupu zawarta została klauzula dotycząca tego, że koszta podatku spoczywają na sprzedającym, a nie na nas, jako nabywcach. Wtenczas Urząd Skarbowy nie będzie domagał się od nas wskazanej kwoty oraz będziemy mogli bez pośpiechu zarejestrować samochód na siebie. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że w trakcie takiej transakcji uda nam się trochę zaoszczędzić, bowiem dwa procent wartości wozu pozostanie w opisującej nas oraz tak mocno nadwątlonej kieszeni.

W pewnych sytuacjach zdarza się tak, że zakupiony samochód notuje się na nazwiska dwóch jego właścicieli – przetestuj pomoc na witrynie internetowej Voal-Lublin. Wtedy mamy do czynienia z współwłaścicielem stworzonego przez nas pojazdu. Nie oznacza to niemniej jednak, że każdy z oddzielna zobowiązany jest do uregulowania podatku od czynności cywilnoprawnych.

Formularz PCC-3 wspólnie z załącznikiem PCC-3/A składa tylko jeden ze współwłaścicieli samochodu, we właściwym dla własnego miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym. Jeżeli posiadacze samochodu podlegają opodatkowaniu w dwóch różnych urzędach, pozostawia się im możliwość wyboru, co do złożenia deklaracji. Taksa od nabycia auta dalej wynosi 2% jego wartości rynkowej oraz dalej terminem obowiązującym jest okres czternastu dni, licząc od daty zawarcia umowy kupna. Nie należałoby zwlekać z załatwieniem formalności skarbowych, albowiem w następnej fazie działań mogą spotkać nas trudności w Wydziale Komunikacji oraz Rejestracji Pojazdów. Bez konfirmacje zapłaty zaległego podatku nie zdobędziemy zgody na zarejestrowanie auta na nasze nazwisko i pojazd nie pozostanie dopuszczony do ruchu drogowego.

Dodaj komentarz