W jaki sposób podłączyć dom do kanalizacji?

autor:

Usługi

Przygotowanie placu do budowy jest kłopotliwe oraz na początku opatrzone nadzwyczaj rozległą ilością papierologi. To kłopotliwe nie da się tego uniknąć. Jeśli mamy już wszystko ustalone dotyczące zatwierdzenia projektu przyłącza wodociągowego czas najwyższy zabrać się za jego wykonanie.

Hydraulik w tym wypadku może nam służyć wybitnie dobrą poradą jak i dzięki doświadczeniu może znać dobre, skuteczniejsze rozwiązania – instalator poznan. Trzeba pamiętać, iż wykop do ułożenia rur, same rury i złączki jak materiały połączone z podłączeniem się do sieci leżą w należącej do nas kwestii. Przedsiębiorstwo wodociągowe wydaje inauguracyjne wymagania – z jakich materiałów powinno być wykonane przyłącze, na jakiej głębokości – a my musimy się do tego zastosować i zrealizować przyłącze zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Trzeba pamiętać, iż większość robót może być zabrane przez przedstawiciela wodociągów, w związku z tym przed zasypaniem wykopu może się skontaktować z przedsiębiorstwem w celu zgłoszenia gotowości do odbioru wykopu – dobrej głębokości. Poza tym należałoby jest na rurze rozwinąć tak oznaczaną taśmę znaczącą w kolorze niebieskim – umownie przyjętym dla instalacji wodnych – żeby w przyszłości nie było problemu z prawdopodobnym zerwaniem wewnętrznej sieci. Taśmę umownie umieszcza się średnio 0,5 m nad rurą, niemniej jednak nie jest to obowiązkowe i zależy od inwestora.

Poza tym hydraulik ma prawo podpowiedzieć w jaki sposób na zewnątrz- na gruncie oznaczyć powstałą instalację, żeby w przyszłości w razie awarii nie kopać na oślep tylko samemu wyznaczyć sobie gdzie idzie rura, bez błędów. W momencie doprowadzenia już rurociągu do sieci wodociągowej wypada przygotować skrzynkę ze wyjątkowym kluczem i zostawić kawałek rury niezasypanej. Jest to wymagane przy dopełnianiu nawiertki do sieci. Nawiertki nie może dokonać prosty hydraulik, musi to być figura uprawniona do takich prac a w wielu wypadkach wyznaczona przez przedsiębiorstwo wodociągowe. Po tych czynnościach wodociągi plombują licznik, który również musimy sami zakupić oraz założyć, po czym dokonują tak oznaczanego odbioru instalacji.

Dodaj komentarz