Wnioski dzięki jakim można skompletować kompletną dokumentację powiązaną ze sprawami komorniczymi

autor:

Usługi

Wnioski dzięki jakim można skompletować całą dokumentację powiązaną ze sprawami o egzekucję udostępnione są na stronie komornika sądowego Dariusza Markockiego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie. Na witrynie zamieszczono niezbędne wnioski, jakie z pewnością okażą się istotne w określonych sprawach. Będą to: wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wniosek o wszczęcie postępowania o egzekucję alimentów, wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego, wniosek o doręczenie korespondencji zgodnie z zobowiązaniem Sądu, formularz wniosku egzekucyjnego, ogólny wniosek kierowany do komornika, urzędowy formularz skargi na czynność komornika, wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie o egzekucję alimentów, wniosek o eksmisję, formularz wykazu majątku dłużnika zgodnie z artykułem 801(1) kpc.

Już na stronie głównej zaprezentowanego specjalisty od windykacji można również przekierować się do e – licytacji. Strona komornik mikołów przygotowana jest bardzo dokładnie, wobec czego nie ma ryzyka, że cokolwiek byłoby niejasne. W zakresie działalności komornika znajdują się rozstrzygnięcia o roszczeniach cywilnych na drodze przymusu egzekucyjnego. Do obowiązków komornika należy także zajęcie majątku dłużnika a także wykonywanie usług z zakresu egzekucji alimentów.

W zakresie posiadanych kwalifikacji Dariusz Markocki wykonuje spis inwentarza, na bazie jakiego wykona później protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego albo wydaniem orzeczenia. Ponadto, jest osobą posiadającą uprawnienia do wręczania: zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów oraz pism jakie zawierają potwierdzenia odbioru i oznaczenie daty. Usługi obejmą także: sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami oraz przeprowadzanie licytacji komorniczych. Komornik Dariusz Markocki zgodnie z przepisami z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych uprawniony jest do poprowadzenia postępowań egzekucyjnych przeciw dłużnikom z całego terenu Apelacji Katowickiej, z pewnymi wyjątkami.

Dodaj komentarz